Ekomnettautorisasjon

Ekomnettautorisasjon gir muligheit for å utføre installasjon og vedlikehald av alle typar ekomnett som definert i ekomlova.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for verksemder som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Godkjent for ansvarsrett

Foretak som er sentralt godkjent har kompetanse, erfaring og system som er tilpassa deira aktivitet i byggenæringa. Desse foretaka kan dokumentere at dei har:

  • Rett kompetanse og erfaring fra fagområdet
  • Kvalitetssikringsrutiner
  • Betalt skattar og avgifter

Som valfri tilleggsinformasjon kan foretaket opplyse at det er godkjent som opplæringsbedrift og at det har ee forsikringsordning for dei tilsette.

Godkjent lærebedrift

Lærebedriftene gir ungdommar og vaksne muligheit til å fullføre ei fagutdanning, og dei ivaretek dermed ei svært viktig samfunnsoppgave.

Achilles JQS Qualified

Achilles sørger for kvalifisert, forståeleg og oppdatert informasjon som bidreg til at innkjøparar kan ta betre beslutningar, og som gir leverandørar muligheita til å bli identifisert og plukka ut av dei rette innkjøparane.

StartBANK

StartBANK er eit felles leverandørregister og bransjenettverk for bygg og anlegg samt forvaltning av eigedom.
Det er Achilles som administrerer StartBANK som brukast av bransjen til å validere og sjekke samarbeidspartnerar.

NELFO

Nelfo er ei landsforening i NHO og organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene i tillegg til systemintegratorane.

IBA (KNX)

KNX er den einaste globale standarden for byggautomasjon til bustad og næringsbygg. KNX Association utviklar og er eigar av KNX teknologien – verda STANDARD for alle applikasjonar for bustad og næringsbygg. KNX standarden omfattar styring og kontroll av løysingar for alt frå lys og solavskjerming til varme, kjøling, ventilasjon, alarmovervåking, energikontroll, lyd, m.m. Teknologien kan brukast både i nye og i eksisterande bustader og næringsbygg. KNX er godkjent etter: - - European Standard (CENELEC EN 50090 and CEN EN 13321-1).

Opplæringskontoret for elektrofag

Opplæringskontoret for Elektrofag har som formål å koordinere og effektivisere medlemsbedriftenes opplæringsverksemd, samt bidra med god fagleg kvalitet i opplæringa.

Andre autorisasjoner/sertifiseringer

  • Sertifisert Kontrollføretak
  • NEK 405-1 / NEK 405-2 / NEK 405-3 / NEK 405-4