Send oss en forespørsel

Internkontroll / El-sjekk

Termografi nærbilde av skapSom bustadeigar eller eigedomseigar er du sjølv ansvarleg for det elektriske anlegget ditt, og at det utførast kontroll, heretter kalt internkontroll elektro. For næringsverksemd pliktar den som er ansvarlege å sørge for at det innførast og utøvast internkontroll elektro ref. Internkontrollforskriften.

For privatpersonar anbefalast det ettersyn av det elektriske anlegget utført av autorisert elektrofirma minimum kvart 5 år. Dette er spesielt viktig på eldre elektriske anlegg.

Dei fleste forsikringsselskap gjev rabatt dersom bustadeigar har avtale med ein sertifisert el kontrollør.

EL-PROFFEN kan ivareta ditt elektriske anlegg. Vi har systemer og kompetanse til å utføre internkontroll elektro.

EL-PROFFEN sitt system for internkontroll elektro

 1. Tilgang til dokumentasjon via eiga web-side.
 2. Kunde kan gjevast tilgang til å lukke avvik, sjå status på internkontroll elektro, laste opp vedlegg og bestille retting av avvik.
 3. Automatisk varsling om neste kontroll.
 4. Systemet ivaretek bedrifter med fleire lokasjonar og tilgangsnivå.

Kva kan du gjere for å sikre deg betre mot ulykker og skader med elektrisk årsak?

 1. Ikkje bruk lause lamper og frittstående varmeovner på barnerom eller i rom med lause dyr.
 2. Pass på at barn ikkje tar med elektriske apparat under dyne /tepper ol.
 3. Ikkje bruk elektriske omner til å tørke tøy på.
 4. Hugs å slå av steikeplater/komfyr etter bruk. For dei som gløymer lett finst det tekniske hjelpemiddel (komfyrvakt) som slår av plater og komfyr etter ei viss tid.
 5. Bytt ut skøyteledningar med fastmonterte stikkontakter.
 6. Kun autoriserte fagfolk kan gjere noko med den faste installasjonen i bustaden din.
 7. Sjekk merking av lamper og skjermar. Overhold avstandar fra lamper til brennbart materiale og benytt aldri sterkare pærer enn det som er angitt på lampa.
 8. Sjekk jamnlig sikringar, koplingsboksar, brytere, stikkontakter, støpsel o.l. for varmgang. Kjenn med fingrene om noko er unormalt varmt. Oppdagast dette må elektrikar kontaktast.
 9. Har du gamalt elektrisk utstyr du ikkje føler deg trygg på, bør det takast ut av bruk og leverast ved gjenvinningsstasjon eller i ein butikk som sel slikt utstyr.

Som ikkje-faglært har du berre lov til å gjere mindre arbeid på eige elektrisk anlegg.

Her kan du lese meir om kva du har lov til å gjere.

Bolig test strøm