Sunnfjord Elektro AS er godkjent Kontrollføretak.

Dersom bedrifta di ikkje har etablert rutinar for internkontroll elektro kan vi hjelpe til med dette.

Vi kan med vår fagkunnskap og system utarbeide rutiner, sjekklister og utføre kontroll av:

  • El-anlegg
  • Brannvarslingsanlegg
  • Nødlysanlegg
  • Nødstrømsanlegg
  • Elektrokjelar

I tillegg utfører vi termofotografering av tavler/sikringsskap