Sunnfjord Elektro AS
Langebruvegen 1
6800 Førde
Man-Fre: 07:30 - 15:30
47 83 61 60

Kva skjer under El-Sjekken heime hos deg?

Kontrollen utførast ved hjelp av målingar, i tillegg til visuell sjekk av anlegget, og omfattar i hovudsak: inntakssikringar, sikringsskap, jordingsanlegg, sikringar, apparat og utstyr, skøyteledningar, defekt materiell og elsikkerheitsinformasjon.

Tilkoblingane i sikringsskapa blir kontrollert for å avdekke om der kan være varmeutvikling.

Ein vanlig bustadkontroll kontroll tek 1-2 timar.