Send oss en forespørsel

Våre tenester

Vi utfører alle typar elektriske installasjonar i bustader, næringsbygg, industri, offentlige bygg, mm. Vi set kvalitet og sikkerheit i første rekkje, kombinert med at du som kunde får arbeidet utført til avtalt pris og innan avtalt tid. Våre erfarne elektromontørar/saksbehandlarar kan også gje gode råd om dei beste løysingane for ditt behov. Vi brukar kun installasjonsmateriell av beste kvalitet, frå velkjende produsentar.

 • Vi er opptekne av å ha fornøgde kundar
 • Vi er oppdatert på ny teknologi og nye mulegheiter
 • Har dyktige fagfolk innan dei fleste typar installasjonar.
 • Har eit stort nettverk av seriøse samarbeidspartnerar (grossistar, leverandørar osv.)
 • Privat
  • Brannalarm
  • Adgangskontroll
  • Termografering
  • Ny bustad
  • Smarthus
  • Service og vedlikehald
  • Rehabilitering
  • Elsjekk bustad
 • Næring
  • Kontorbygg
  • Butikkinstallasjonar
  • Industribygg
  • Termografering
  • Service og vedlikehald
  • Spesialområder
   • Alarmanlegg og adgangskontroll
   • Lynvernanlegg
   • Landbruksinstallasjonar
   • Internkontroll landbruk
   • Internkontroll næringsbygg og industri
  • Leilegheiter/burettslag