Til hovedinnhold

Led belysning for næringskundar

Vi leverer energibesparende og gode løysingar for bedrifter, skular, butikkar og burettslag. Hos oss finn du fagfolk med lang erfaring på området.

Våre løsninger betyr mer enn god design og teknisk gode produkter. Vi bidrar også med praktiske løsninger som forenkler gjennomføringen av prosjektet.

Spar energi med LED

Med eit aukande fokus på å redusera energiforbruket til eit bygg, så tilrår me alle kundane våre å byta ut det meste av belysninga til LED lamper. For det første så bruker ei LED-pære berre 10-15 % av energien til ei vanlege pære. Står lyset på 10-12 timar om dagen vil det bety store innsparingar for bedrifta di.

Eit av dei beste argumenta for å gå over til LED er den lange haldbarheita til desse lyspærene. Dei har ei levetid frå ca 15 000 timar (5 år ved dagleg bruk i åtte timar) for dei *rimligste til 50 000 timar (17 år ved dagleg bruk i åtte timar) på dei beste.

Kostnaden for investeringa i LED er høgare enn med vanleg pærer, men med eit veldig lågt energiforbruk og mykje lengre levetid så ser me at nedbetalingstida berre er 2-3 år.

Ta kontakt med oss for ein hyggjeleg prat

Kontakt oss

Smartstyring av belysning

Når ein kunde kjem til oss for å redusera energiforbruket sitt er det to ting me foreslår som er veldig enkle å gjennomføra. Invester i LED-lampar og installer smartstyring av lyset i bygget. Veldig mange rom i eit bygg blir brukt lite i løpet av ein dag, men hos mange står lyset på store delar av døgnet. Det er lite formålstenleg.

Ved å nytta smartstyring av lyset kan ein anten programmera lyset til å skru seg av/på ved spesifikke tidspunkt, eller nytta seg av sensorar som oppdagar når nokon er i rommet. Brukar bygd smartstyring i ein kombinasjon med LED lamper så aukar du levetida til pæra betrakteleg.

Snakk med oss i dag om bygget ditt, så finn me gode løysingar saman!