Til hovedinnhold

Solcelleanlegg for næringsbygg og sameige

Høg straumrekning, uføreseielege straumprisar og tilgang på fornybar energi er berre nokre av grunnane til å investere i solenergi på taket! Vi hjelper deg med å finne gode løysinger.

Sunnfjord Elektro hjelper næringslivet og sameige i vårt område med solcelleløysingar av høg kvalitet. Me utfører både monteringa av solcellene og det elektriske. Hos oss finn du personell med rett kompetanse. Kontakt oss for pris på installasjon.

Kvifor solceller?

  • Reduserer straumrekninga
  • Grøn og fornybar energi
  • 8-10 års nedbetalingstid
  • 30+ år levetid

Eit solcelleanlegg er den beste straumavtalen i marknaden!

Et solcelleanlegg produserer en gitt mengde strøm hvert år til én fast pris. Når anlegget er nedbetalt etter 8-10 år så er strømmen fra anlegget helt gratis de neste 20-30 årene. Dette gir bedriften deres en forutsigbarhet og man blir mindre avhengig av svingningene i strømprisen.

Vi gir deg PvSol rapport og lønnsomhetsanalyse helt gratis. Med dette har du full oversikt på investering, produksjon, nedbetalingstid og andre nøkkeltall. Med solceller kan du redusere driftsutgiftene til strøm kraftig.

Anlegget køyrer automatisk, krev lite vedlikehald og har gode garantiar!

Det trengst ikkje eige personell til å drifta solcelleanlegget. Det blir sett opp for å gå automatisk og styrast av *inverterne med førehandsprogrammera drifts-innstillingar. Anlegget består i hovudsak av 4 ulike komponentar som krev lite / ingen vedlikehald og skal tola vêr og vind i lang tid.

Når me monterer eit solcelleanlegg får du med garantipapir frå produsent og grossist. Solcellene har minimum 15 års garanti og invertera har minst 10 år. Ønskjer de å utvida garantiane er det mogleg. Ein kan uansett vera trygg på at produkta er av høg kvalitet og at alt blir ordna om noko skulle skje innanfor garantitida.

Ta kontakt med oss for ein hyggjeleg prat

Kontakt-oss